Strategický plán

Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 2022–2027 s dlouhodobým výhledem do roku 2035 je základní rozvojový dokument, který určuje směr, kterým by se měl městský obvod do roku 2035 rozvíjet. Zjednodušeně se jedná o pomůcku při dlouhodobém plánování rozvoje nejen územních celků. Strategický plán fajnOVA CENTRUM navazuje na Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na roky 2017-2023 (fajnOVA) a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se tímto připojuje k ostatním obvodům, které přijímají principy strategického plánování.

Strategický plán je realizován prostřednictvím konkrétních PROJEKTŮ či AKTIVIT.

Vize MOaP 2035

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz bude v roce 2035 představovat atraktivní a živé centrum celého metropolitního regionu a bude tahounem rozvoje Ostravy. Bude městským obvodem s menším množstvím bariér bránicích jeho rozvoji a otevřený příležitostem. Díky vysoké kvalitě života bude narůstat počet a spokojenost jeho obyvatel.
Atraktivní a živé centrum
Moravská Ostrava a Přívoz se stane zajímavým místem pro místní obyvatele i návštěvníky k trávení volného času, a to i o víkendech či svátcích.

Centrum metropolitního regionu
Městský obvod bude fungovat nejen jako administrativní jádro Moravskoslezského kraje, ale vzhledem ke svým dalším funkcím i jako přirozené spádové centrum pro okolní sídla.
Otevřenost příležitostem
Impulsy přicházející zvenčí Úřadu městského obvodu Moravské Ostravy a Přívozu budou brány jako příležitost k vytvoření nové kvality a zlepšení jeho fungování. MOaP bude partnerem těch, kdo chtějí realizovat své aktivity na jeho území.

Méně bariér rozvoje
V městském obvodu bude omezen vliv bariér, které brání jeho dalšímu rozvoji, a to jak ty institucionální, které rozvoj omezují kvůli nevhodně nastaveným pravidlům hry, tak ty fyzické, které jsou v prostoru viditelné. Významně se zlepší komunikace a spolupráce mezi místní samosprávou a dalšími místními aktéry a zmizí řada problémových míst ve veřejném prostoru.
Kvalita života a spokojenost obyvatel
Potřeby obyvatel a jejich spokojenost budou prioritní, výhody plynoucí ze života v městském obvodu budou posilovány a negativa omezována. Městský obvod bude dlouhodobě a systematicky zlepšovat životní podmínky místních obyvatel.
Tahoun rozvoje
Celý městský obvod bude klíčovým kulturním, vzdělávacím a ekonomickým hybatelem rozvoje města Ostravy s funkčním přesahem do celého metropolitního regionu.Strategické cíle

Výstupem ročního plánovacího procesu pracovních skupin, strategického a realizačního týmu jsou čtyři strategické cíle, které tvoří jádro strategického plánu fajnOVA CENTRUM. Poznatky vzešlé z tohoto procesu byly obohaceny o poznatky z rozhovorů se stakeholdery, které rovněž sloužily jako analýza vnitřního prostředí úřadu městského obvodu MOaP. Naplňování těchto strategických cílů má obvodu zajistit realizaci Vize obvodu pro rok 2035.


Strategický cíl č. 1: Posílení role a funkce obvodu jako centra města a regionu
Cílem je zvýšit atraktivitu a vitalitu historického jádra a celého centra města Ostravy. Pro dosažení tohoto cíle bude aktivně podporována oblast kultury, jakož i sektory maloobchodu a služeb. Funkční veřejný prostor a pestrá dopravní nabídka napomohou k tomu, že funkce centra nebudou jen prostým součtem, ale součinem poskytující unikátní pozici městského obvodu v regionu.
11 opatření a 37 aktivit a projektůStrategický cíl č. 2: Atraktivní bydlení a zvýšení kvality života
Tento cíl má zajistit, že v městském obvodu bude dostatek kvalitního a dostupného bydlení pro všechny generace. Městským obvodem vlastněné byty jsou aktivem, z něhož profituje jak majitel, tak nájemníci. Vysoká kvalita života činí z obvodu dobrou adresu, která přitahuje nové obyvatele na jeho území. Městský obvod bude naplňovat parametry „města krátkých vzdáleností“.
17 opatření a 51 aktivit a projektů


Strategický cíl č. 3: Prvotřídní vzdělávání a užší zapojení komunit do rozvoje
Hlavním smyslem tohoto cíle je vytvořit takové podmínky v městském obvodu, aby se na jeho území nacházelo prvotřídní vzdělávání, které pomůže překlenout současné problémy městského obvodu a zároveň bude zrcadlit potřeby budoucnosti. V rámci cíle se počítá také s rozvojem místních komunit tak, aby byly naplňovány jejich různorodé potřeby. V konkrétní rovině budou komunity zapojovány do rozvoje městského obvodu a kultivace místního prostředí.
11 opatření a 39 aktivit a projektů

Strategický cíl č. 4: Městský obvod jako partner pro spolupráci
V rámci tohoto cíle je snahou dosáhnout takového stavu, kdy městský obvod bude vnímán jako vhodné místo pro investice soukromého sektoru a zároveň, kde budou místní občané mít možnost snadno komunikovat s úřadem městského obvodu a jeho vedením. Nezbytnou součástí cíle je i posilování spolupráce úřadu městského obvodu a vedení městského obvodu na projektech ostatních aktérů a zlepšení jeho absorpčních, plánovacích a realizačních kapacit.
7 opatření a 20 aktivit a projektů


Každý z těchto cílů obsahuje výše uvedený počet opatření, které jsou dále rozpracovány na úroveň typových PROJEKTŮ či AKTIVIT.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Aktuální dokumenty ke stažení