Projekty a aktivity městského obvodu

V této mapě jsou zobrazeny projekty a aktivity městského obvodu, které jsou uvedeny v Akčním plánu strategického plánu fajnOVA CENTRUM na období let 2022-2023. Celkem je pro všechny 4 strategické cíle navrženo 35 projektů a aktivit, které naplňují strategický plán pro dané období. Po rozkliknutí je možné u každého zobrazit jeho stručný popis, do jakého strategického cíle je zařazen (jeden projekt může být zařazen do více strategických cílů), předpokládaný harmonogram realizace, předpokládané finanční náklady (zkratka n.a. znamená, že náklady nejsou k dispozici) a zdroje.