Moravská Ostrava a Přívoz strategicky plánuje

Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 2022–2027 s dlouhodobým výhledem do roku 2035, který je komunikován pod značkou fajnOVA CENTRUM navazuje na Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na roky 2017-2023 (fajnOVA) a dále jej rozpracovává na úroveň městského obvodu. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se tímto připojuje k ostatním městským obvodům, které přijímají principy strategického plánování pod značkou fajnOVA.

Aktuálně

Příprava fajnOVA CENTRUM v číslech

6

SETKÁNÍ

PRACOVNÍCH SKUPIN

34

ROZHOVORŮ

S MÍSTNÍMI AKTÉRY

1391

RESPONDENTŮ

V DOTAZNÍKOVÉM PRŮZKUMU