Místní Agenda 21

Místní Agenda 21 (dále jen MA21) je programem, který zavádí do praxe principy udržitelného rozvoje při zohledňování místních problémů. Hlavním principem je spolupráce městského obvodu s občany, organizacemi a spolky, podnikateli a dalšími institucemi, tak aby se zvýšilo jejich podílení se na rozhodování o dění ve svém městském obvodu (obci, městě, regionu).

Základní informace o MA21

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se do MA21 zapojil v roce 2019, jakožto teprve druhý městský obvod v rámci Statutárního města Ostravy. Hlavním cílem zapojení městského obvodu do MA21 není postup v rámci jednotlivých kategorií databáze MA21, ale naplňování principů a cílené směrování v rámci udržitelného rozvoje, který MA21 podporuje.

V současné době se městský obvod nachází v kategorii „D“.

Z důvodu zapojení městského obvodu do MA21 došlo také k rozšíření jedné z komisí Rady městského obvodu právě o téma MA21. Nově vzniklá „Komise pro otevřenou radnici a MA21“ se tedy od listopadu 2019 zabývá také záležitostmi týkajícími se právě MA21.

Aktivity městského obvodu v rámci MA21

Městský obvod, v rámci zapojení se do MA21, přímo organizuje nebo se organizačně podílí mimo jiné na následujících akcích:

Dále jsou v rámci MA21 pořádána různá veřejná projednání a debaty s občany k aktuálním, zejména investičním, akcím v městském obvodu.

Náš obvod – participativní rozpočet

Participativní rozpočet je proces, v rámci kterého je veřejnosti umožněno rozhodovat o části rozpočtu městského obvodu a podílet se tak na rozvoji Moravské Ostravy a Přívozu. První ročník byl spuštěn v roce 2020 a od té doby veřejnost navrhla již více než 15 projektů. Na realizaci 7 z nich městský obvod vyčlenil 2,2 mil. Kč. Více informací o participativním rozpočtu je k dispozici ZDE.

Participativní rozpočty na ZŠ

V roce 2022 městský obvod poprvé spustil participativní rozpočty na ZŠ. Žáci všech 8 ZŠ, jejichž je městský obvod zřizovatelem, tak mají možnost navrhovat vlastní projekty na zlepšení prostředí na jejich školách.