Zapojte se

Strategický plán fajnOVA CENTRUM je otevřený a živý dokument. Městský obvod jej každoročně vyhodnocuje pomocí nastavených indikátorů a ročních akčních plánů projektů a aktivit. Průběžně bude také doplňován o další, dílčí studie.

Máte-li vlastní podněty pro rozvoj městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nebo návrhy na konkrétní projekty a aktivity, neváhejte přispět!

Možností, jak se zapojit do rozvoje městského obvodu a ovlivnit tím život v centru Ostravy, máte více:

V rámci participativního rozpočtu můžete navrhnout vlastní projekty nebo aktivity na oživení městského obvodu. Chybí vám někde lavička, dětské hřiště, relax zóna, chcete změnit místo, kolem, kterého denně procházíte nebo vedle, kterého žijete a není ve stavu, jaký si zaslouží? Pro všechny tyto vaše nápady je zde participativní rozpočet, který každým rokem městský obvod vyhlašuje. Obyvatelé (nemusí mít trvalé bydliště v Moravská Ostravě a Přívoze) podávají návrhy lokalit na území městského obvodu a následně je také podporují svým hlasováním. Vítězná lokalita je následně předána Ostravské univerzitě, která provede zhodnocení aktuálního stavu a připraví studii možností využití. Projektant na základě všech podkladů a případně i dalších vlastních šetření v lokalitě vypracuje projektovou dokumentaci a vítězná lokalita se tak dočká svého rozvoje.

To zní fér, co myslíte? Více informací na www.nasobvod.cz.

Jak jste se v minulosti zapojili?

Sběr dotazníků probíhal v září a říjnu 2021 a vyplnit jej bylo možné jak on-line, tak i ve fyzické podobě třeba na některých veřejných akcích (Den zdraví, Ostravský kompot, atd.). Dotazník vyplnilo celkem 1 351 osob.

Výsledky tohoto průzkumu jsou zapracovány do samotného strategického plánu a jejich podrobný popis je jednou ze samostatných příloh strategie – k nahlédnutí ZDE.

Kompletní výsledky průzkumu (očištěné o nevhodné výrazy a osobní údaje respondentů) jsou poté přístupné veřejnosti v podobě tzv. dashboardu, neboli interaktivního souboru s možností filtrovat si výsledky např. dle věkových skupin respondentů nebo jejich místa bydliště. Ke stažení ZDE.