Zastupitelstvo města Ostravy schválilo aktualizaci Strategického plánu fajnOVA Centrum

Dne 24.05.2023 byla Zastupitelstvem města Ostravy schválena Aktualizace Strategického plánu udržitelného rozvoje MOb MOaP fajnOVA Centrum o výstupy z rozšiřující studie k oživení historického jádra městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz po období pandemie Covid – 19.