Zastupitelstvo města Ostravy schválilo aktualizaci strategického plánu fajnOVA CENTRUM

Dne 27.03.2024 byla Zastupitelstvem města Ostravy schválena aktualizace strategického plánu fajnOVA CENTRUM o rozšiřující studie k regeneraci části Přívoz a studii mapující vývoj městského obvodu MOaP dle sčítání lidu, domů a bytů.