Rozšíření Strategického plánu fajnOVA CENTRUM 2

V průběhu roku 2023 proběhne rozšíření Strategického plánu fajnOVA CENTRUM, a to formou studií, které budou věnovány Přívozu, a dále studií, které budou mapovat vývoj MOaP dle Sčítání lidu, domů a bytů. K tomuto budou realizovány schůzky s dotčenými aktéry na ZŠO, Gebauerova 8, PO.