Rada městského obvodu doporučila ke schválení rozšíření strategického plánu fajnOVA CENTRUM

Rada městského obvodu MOaP dne 18.12.2023 doporučila předložit aktualizaci strategického plánu fajnOVA CENTRUM ke schválení Zastupitelstvu městského obvodu MOaP, které se bude konat v pondělí 26.02.2024. Strategický plán fajnOVA CENTRUM se rozšířil o studie věnované regeneraci městské části Přívoz a o studii mapující vývoj městského obvodu MOaP dle sčítání lidu, domů a bytů.