Zastupitelstvo města Ostravy schválilo strategický plán fajnOVA CENTRUM

Dne 18. 5. 2022 byl Zastupitelstvem města Ostravy schválen Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 2022–2027 s dlouhodobým výhledem do roku 2035.