III. setkání pracovní skupiny Přívoz

Ve středu 27.9.2023 v prostorách ZŠO, Gebauerova 8, PO proběhlo III. setkání pracovní skupiny Přívoz. Cílem závěrečného setkání byla interpretace vybraných mapových výstupů, představení opatření v části Přívoz a postupu finalizace strategického plánu.

Členům pracovní skupiny byly poskytnuty podklady pro setkání, ve kterých byly čtyři mapové výstupy MOaP – mapa dostupnosti zeleně, dvě majetkové mapy a mapa zobrazující socioekonomický deprivační index. Představeny byly také první opatření pro strategický plán, která jsou soustředěna na čtyři oblasti – fyzickou, environmentální, ekonomickou a sociální regeneraci, a to zejména základní opatření z nichž velká část vzešla z předešlých setkáních pracovní skupiny.

Jako fyzická opatření byly zdůrazňovány především opravy dětských hřišť, sportovišť a budování nových, výstavba komunitních prostor a zintenzivnění úklidu v místech s vysokou koncentrací lidí, jako je například hlavní nádraží, náměstí Svatopluka Čecha a Sad Boženy Němcové. Dále byla zdůrazňována opatření týkající se environmentální regenerace jako je obnova a rozšíření multifunkční zeleně zejména podél železničního koridoru, koksovny a průmyslových provozů, zlepšení dostupnosti zelených ploch a jejich zpřístupnění. Mezi opatření spadající do ekonomické regenerace v Přívoze členové zařadili podporu rozvoje sociálního podnikání a rozšíření aktivit Refill, další zmiňovaná opatření, například boj s obchodníky s chudobou, osvětová kampaň k udržování pořádku ve veřejném prostoru, rozšíření podpory terénních pracovníků a participativní plánování a zároveň realizování veřejných prostor, byla zařazena do skupiny sociální regenerace. Další opatření budou zapracována do finální verze.

Závěrečného setkání pracovní skupiny Přívoz se zúčastnilo celkem 8 členů pracovní skupiny, 6 zástupců realizačního týmu a zástupci ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz – místostarosta Ing. David Witosz, vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Ing. Miroslava Rychtáriková a projektový manažer stejného odboru Mgr. Anna Štěrbová.

Aktuálně probíhá práce na textaci celého projektu, dále dojde k nasdílení online rozšíření strategického plánu k připomínkám a odevzdání studie nejpozději k 31.10.2023.