II. setkání pracovní skupiny Přívoz

Dne 22.08.2023 v prostorách ZŠO, Gebauerova 8, PO proběhlo II. setkání pracovní skupiny Přívoz. Cílem II. setkání byla identifikace problémů a možných řešení v části Přívoz.

Na setkání se objevilo několik nových zástupců, kteří byli představeni a zároveň byl navrhnut termín dalšího, a zároveň posledního setkání pracovní skupiny. Následně proběhla rozsáhlá debata zahrnující situaci veřejného prostranství, zejména jeho znečištění odpadky a absence mobiliáře. Dále se debatovalo o propojení zadního a předního Přívozu skrze hlavní nádraží, adaptace na změnu klimatu a s tím související dostupnost zeleně a v neposlední řadě koncepce bydlení, edukace dětí v oblasti znečišťování veřejného prostředí a důležitost participace místní komunity, která je klíčová pro změnu.

Setkání pracovní skupiny se zúčastnilo 12 účastníků, 4 zástupci realizačního týmu Ostravské univerzity a 4 zástupci ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, konkrétně místostarosta Ing. David Witosz, radní Ing. Rostislav Řeha, vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Ing. Miroslava Rychtáriková a projektový manažer Mgr. Anna Štěrbová.

Poslední setkání pracovní skupiny proběhne v měsíci září ve stejných prostorách. K rozšíření strategického plánu fajnOVA CENTRUM 2 je v měsíci říjen naplánováno setkání strategického týmu, který je tvořen zástupci vedení městského obvodu a Statutárního města Ostravy, ale i zástupci opozičních stran zastupitelstva městského obvodu, vedení Ostravské univerzity, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a MAPPA.