I. setkání pracovní skupiny Přívoz

Dne 26.6.2023 v prostorách ZŠO, Gebauerova 8, PO proběhlo I. setkání pracovní skupiny Přívoz. Cílem I. setkání bylo ustanovení pracovní skupiny a identifikace problémů, se kterými se místní obyvatelé Přívozu potýkají.

Na úvod byl představen strategický plán fajnOVA CENTRUM. Po přivítání a představení členů pracovní skupiny mohli zúčastnění podávat návrhy dalších vhodných členů pracovní skupiny. Následně proběhla rozsáhlá debata o problémech sužující Přívoz, jež zahrnovala i nápady pro úpravu veřejného prostoru tohoto území. Setkání pracovní skupiny se zúčastnilo celkem 18 účastníků a 6 zástupců realizačního týmu.

K rozšíření strategického plánu fajnOVA CENTRUM 2 budou realizována celkem 3 setkání. Další setkání pracovní skupiny, která je tvořena zástupci odborné veřejnosti a realizačním týmem, se uskuteční v měsících srpen a září.